Kako nas lahko najdete?

Ambulanta Dobroveljska cesta

Splošna medicina in medicina dela, prometa in športa,
Dobroveljska cesta 1,
3214 Zreče

Naročanje:
Tel: 03 757 6550
Faks 03 757 6564
email: lara.med@siol.net

po navadni pošti ali osebno v ordinacijskem času.

Zdravnik:
Aleksandra Kosevski Kolar, dr.med, spec. MDPŠ

Medicinski sestri:
Milojka Žvikart
Mateja Mrzdovnik

Referenčna ambulanta
Rajh Doris dipl.m.s.

Naročanje:
Tel: 040 20 11 88

po navadni pošti ali osebno v ordinacijskem času.

Ambulanta Terme Zreče

Splošna medicina
Cesta na roglo 15,
3214 Zreče

Naročanje:
tel.: 03 757 0606
email: laramed.terme@siol.net

po navadni pošti ali osebno v ordinacijskem času.

Zdravnik:
Drenka Jovanovič Gračak, dr.med

Medicinska sestra:
Nataša Golež