Medicina dela, prometa in športa

Na področju medicine dela, prometa in športa imamo več kot 20 letne izkušnje. Pri našem delu nam zaupajo mnoga domača in mednarodna podjetja.

Cilj je varovanje zdravja aktivnega prebivalstva, torej zaposlenih, voznikov in športnikov.

 • Analiza in zdravstvena ocena delovnih mest
 • Preventivni zdravstveni pregledi predhodni, obdobni, ciljani
 • Zdravstveni pregledi voznikov za vse kategorije amaterji, profesionalci
 • Zdravstveni pregledi za posest in nošenje orožja
 • Ekspertize
 • Sodelovanje z delovnimi organizacijami v skladu z veljavno zakonodajo
 • Ocene tveganj za nastanek bolezni in okvar povezanih z obremenitvami na delovnem mestu
 • Dejavnost na področju zdravstvene vzgoje
 • Ugotavljanje  vzrokov za nastanek bolezni v zvezi z delom in poklicnih bolezni
 • Preučitev in predlaganje ukrepov za utrjevanje zdravja delavcev, ki so izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in okvare (promocija zdravja v skupinah)
 • Svetovanje delodajalcu z vidika zdravja pri oblikovanju delovnih procesov – ergonomska prilagoditev delovnega mesta delavcu

S seboj prinesite

 • Zdravstveno kartico, napotnico obr. 8,204-predhodni pregled; 8,205 obdobni pregled
 • Očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane
 • Zdravstveni karton ali izpis iz zdravstvene kartoteke pri vašem izbranemu zdravniku
 • Osebni dokument in vozniško dovoljenje (samo pri pregledu za vozniški pregled)

Ambulanta Dobroveljska cesta

Dobroveljska cesta 1,
3214 Zreče
email: medicina.dela@pacient.si

Ordinacijski čas (preventiva)
Ponedeljek 13:00 – 16:00
Torek 11:45 – 13:30
Sreda 7:00 – 10:00
Četrtek 7:00 – 10:00
Petek 11:30 – 12:30

Ambulanta Dobroveljska

Aleksandra Kosevski Kolar, dr.med, spec. MDPŠ

tel.: 03 75 75 710
email: medicina.dela@pacient.si