Lara med

Lara med d.o.o. opravlja dejavnosti splošne medicine in medicine dela, prometa in športa od leta 2006. Program splošne medicine izvajamo po pogodbi z ZZZS na dveh lokacijah.

Spoznajte naše dejavnosti

Splošna medicina

Medicina dela, prometa in športa

Ambulanta Dobroveljska

Aleksandra Kosevski Kolar, dr.med, spec. MDPŠ

tel.: 03 757 6550
email: lara.med@siol.net

Ambulanta Terme Zreče

Drenka Jovanovič Gračak, dr.med

tel.: 03 752 0606
email: laramed.terme@siol.net

Referenčna ambulanta

Rajh Doris dipl.m.s.

tel.: 040 20 11 88
email: lara.med@siol.net